OBJEKTIF PPK

     PPK adalah salah satu kemudahan awam yang disediakan di Putrajaya bertujuan                             memberikan khidmat sokongan bagi mewujudkan masyarakat berilmu dan bermaklumat di               Putrajaya.

     PPK berkonsepkan sebuah tempat pertemuan dan interaksi sosial bagi komuniti selain                     sebagai pusat pencarian maklumat dan pembelajaran.

FUNGSI PPK

   Merancang dan melaksanakan program-program pendidikan dalam komuniti dan melaksanakan program-program yang berpotensi untuk membina kemahiran asas dalam komuniti di Putrajaya

 

 

Ikuti Kami