KOLEKSI-KOLEKSI YANG BOLEH DIDAPATI DI PPK

1

KOLEKSI RAK TERBUKA

 Koleksi ini dilabelkan sebagai RT di tulang buku. (spine)
2

KOLEKSI RUJUKAN

Koleksi ini dilabelkan sebagai RUJ di tulang buku. (spine)

3

KOLEKSI TANDA MERAH

Koleksi ini adalah tertutup (close-accessed) dan tidak dipamerkan di rak. Koleksi ini dilabelkan sebagai TM di tulang buku (spine). Pengguna boleh merujuk di kaunter untuk mendapatkan koleksi tanda merah.

4

KOLEKSI AUDIO VISUAL

Koleksi audio visual terdiri daripada CD-ROM dan video.
5

KOLEKSI MAJALAH / JURNAL

Terdapat 37 judul majalah/jurnal dalam dan luar negara yang dilanggan setiap bulan.

6

KOLEKSI SURAT KHABAR

Terdapat 4 judul suratkhabar yang dilanggan setiap hari

7

KOLEKSI BUKU-BUKU BRAILLE

 Koleksi buku bagi orang-orang cacat penglihatan
8

KOLEKSI PUTRAJAYA MULTICULTURAL CHILDREN'S LIBRARY

 Koleksi Buku Kanak-Kanak Malaysian Board on Books for Young People (MBBY). Buku-buku ini tidak boleh dipinjam dan terdapat di Putrajaya Multicultural Children's Library di PPK P11.

 

 

Ikuti Kami