PENGGUNAAN PC

 

KATEGORI PENGGUNA 

KADAR BAYARAN PER JAM
(atau sebahagian daripadanya)

Ahli PPK RM 2.00
Bukan Ahli PPK RM 3.00

MENCETAK

 

KATEGORI PENGGUNA CETAK HITAM PUTIH CETAK WARNA
Ahli PPK

   A4 - RM 0.30 sekeping   

   A3 - RM 0.50 sekeping

    A4 - RM 1.00 sekeping

    A3 - RM 2.00 sekeping

Bukan Ahli PPK

   A4 - RM 0.40 sekeping

   A3 - RM 0.60 sekeping

    A4 - RM 1.50 sekeping

    A3 - RM 2.50 seakeeping

MENGIMBAS

 

KATEGORI PENGGUNA TEKS / IMEJ
Ahli PPK         RM 0.50 / skan           
        Bukan Ahli PPK

        RM 0.60 / skan

FOTOKOPI

 

SAIZ HARGA
     Saiz A4 : 10 sen             Saiz A3 : 20 sen     

 

 

 

 

Ikuti Kami