KONSEP PPK

     PPK adalah salah satu kemudahan awam yang disediakan di Putrajaya bertujuan memberikan khidmat sokongan bagi mewujudkan masyarakat berilmu dan bermaklumat di Putrajaya.

     PPK berkonsepkan sebuah tempat pertemuan dan interaksi sosial bagi komuniti selain sebagai pusat pencarian maklumat dan pembelajaran.

 

 

Ikuti Kami