KESALAHAN DAN DENDA

 

JENIS KESALAHAN KEKERAPAN DENDA
Pemulangan lewat   Membayar denda mengikut kadar (20 sen sehari)
Merosakkan bahan  1 Kali Membayar kos membaiki bahan : RM 10.00 (buku kulit lembut)
RM 20.00 (buku kulit keras)
(Sekiranya denda tidak dibayar dalam tempoh 2 minggu, keahlian akan dibatalkan)
   2 Kali Dibatalkan keahlian
Menghilangkan bahan  1 Kali Membayar harga bahan + kos memproses bahan RM 10.00
(Sekiranya denda tidak dibayar dalam tempoh 2 minggu, keahlian akan dibatalkan)
   2 Kali Dibatalkan keahlian
Menghilangkan kunci loker  1 Kali Membayar denda RM 3.00
   2 Kali Membayar denda RM 5.00
  3 Kali Dibatalkan keahlian
Menghilangkan kad keahlian  1 Kali Membayar denda RM 5.00
   2 Kali Membayar denda RM 10.00
  3 Kali Dibatalkan keahlian

 

 

 

 

Ikuti Kami