DASAR KESELAMATAN

Perlindungan Data
Teknologi-teknologi terkini termasuk perisian penyulitan digunakan untuk melindungi sebarang data yang diberikan kepada kami dan piawaian keselamatan ketat dikekalkan untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Penyimpanan
Bagi melindungi data peribadi anda, semua simpanan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan disimpan dengan teknologi-teknologi sekuriti yang bersesuaian.

 

 

 

Ikuti Kami