Peraturan Pinjaman

  • Pinjaman bahan koleksi adalah terbuka kepada ahli PPK sahaja.
  • Setiap ahli dibenarkan meminjam mengikut kategori : i. Dewasa & Warga Emas - 5 buku ii, Remaja Kanak-kanak & OKU - 2 buku Pinjaman dalam tempoh 2 minggu dan boleh diperbaharui untuk 2 minggu berikutnya dengan syarat bahan berkenaan tidak ditempah oleh ahli lain.
  • Pinjaman buku boleh dibuat di kaunter perkhidmatan. Sila simpan resit pinjaman sebagai bukti pinjaman dan rujukan tarikh pemulangan.
  • Peminjaman dan pemulangan buku boleh dilakukan di mana-mana cawangan PPK Putrajaya atau menggunakan kemudahan Kotak Pemulangan Buku (Bookdrop)
  • Ahli PPK adalah diminta untuk melaporkan sebarang kehilangan buku yang dipinjam dengan segera kepada pihak PPK.
  • Ahli PPK yang lewat memulangkan buku, melakukan kerosakkan atau menghilangkannya akan dikenakan bayaran denda lewat, denda hilang buku atau rosak kepada PPK. (Rujuk jenis dan kadar denda)
  • Buku yang tidak dipulangkan setelah lampau tempoh pinjaman dan setelah dikeluarkan surat peringatan sebanyak 3 kali akan dianggap hilang dan pengguna perlu membayar kos ganti rugi buku tersebut. (Rujuk jenis dan kadar denda)

Event Calendar


<< Previous Month October   2021 Next Month >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Federal Holidays
19/10/2021 CUTI MAULIDUL RASUL
State Holidays
Term Break
Week End
04/10/2021 Weekend
11/10/2021 Weekend
18/10/2021 Weekend
25/10/2021 Weekend