Menu Perkhidmatan

 

,lkol

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peraturan Am PPK

1.  Tidak dibenarkan membawa barang selain alat tulis, buku milik sendiri,  

     nota, kertas dan komputer riba.

2.  Tidak dibenarkan makan, minum, merokok, tidur, menggunakan telefon  

     bimbit, dan membuat bising. Ibubapa atau penjaga hendaklah mengawal  

     anak-anak mereka daripada membuat bising dan mengganggu  

     ketenteraman pengguna lain.

3.   Tidak dibenarkan menimbulkan sebarang kacau ganggu dalam apa juga  

     bentuk di dalam mana-mana kawasan PPK (di dalam dan di luar  

     bangunan).

4.   Tidak dibenarkan mencas (charging) telefon bimbit di mana-mana soket  

     kuasa. (soket kuasa hanya dibenarkan untuk penggunaan komputer riba  

     sahaja)

5.   Tidak dibenarkan membawa buku keluar tanpa melalui proses pinjaman.

6.   Tidak dibenarkan merosakkan apa jua harta benda / koleksi PPK dengan  

     apa cara sekalipun.

7.   Tidak dibenarkan membuang sampah sesuka hati di dalam kawasan  

     PPK.

8.   Pengguna hendaklah menunjukkan kesemua bahan yang dibawa keluar  

     melalui kaunter utama kepada petugas atau pengawal keselamatan.

 
    
 X X XX